ژل و بوتاکس

18 اسفند 1395

انواع بوتاکس ایرانی و خارجی؛دیسپورت، مسپورت، نورونوکس، کانیتوکس

سم بوتولینوم پروتئینی است که به طور طبیعی توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم تولید می‌شود. در حال حاضر دو نوع مختلف از سم بوتولینوم تجاری وجود دارد. […]